PrachtBV
Prachtbv 

 

Ontslagrecht sloopt huizenmarkt.
De doorstroming op de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd. Hiervoor moet het ontslagrecht worden hervormd. De arbeidsovereenkomst moet zonder tussenkomst van derden kunnen worden ontbonden, de preventieve toets bij het UWV WERK bedrijf kan worden geschrapt. Dit stelt Alexander Pechtold van D66


Deze ideeën zijn afkomstig van D66. Tevens wil de D66 dat het scheef wonen aangepakt wordt om goedkopere huizen (sociale huurwoningen) aan laag betaalde door te kunnen geven. Helaas niet waar. De huren gaan omhoog.

Beide Items hebben niets te maken met verbetering voor de gewone man, en niets met de financiële crisis, nog met de verbetering van het huidige stelsel.
Alleen met hebzucht.

De invoering van het ontslagrecht heeft als nadeel (zoals de D66 het wil ) dat een werknemer nergens meer naar toe kan om zijn ontslag aan te vechten, indien deze onterecht is.
Bent u de zwakkere/ laagbetaalde werknemer dan heeft u geen middelen meer om hier iets tegen te doen, dan u er bij neer te leggen.

De huidige regels zoals deze nu zijn, beschermen de werknemers nog enigszins. De huidige regels zijn ontstaan in de loop der jaren als gevolg van misstanden door werkgevers. Vooral die werkgevers welke werknemers zien als slaven voor eigen gewin.

Zoals u in de bovenste regel leest staat er, "De doorstroming op de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd". Waarom dan versoepelt ontslagrecht?.
Waarom zou je doorstroming moeten stimuleren als je goede krachten in dienst hebt. Waarom zou je goed opgeleidde mensen ontslaan en nieuwe aannemen om deze weer op te leiden. Dat kost geld.

Nee, het gaat niet om de doorstroming het gaat er om dat als je niet op het lijntje van de baas loopt, hij jou er uit kan knikkeren. Puur eigen belang. Vandaar dat men ook zo graag een zakenkabinet wil.
Zo zitten sommige Kamerleden er niet omdat zij graag in de kamer zitten maar omdat zij door belanghebbende bedrijven worden betaald om deze doelen te halen. Waarna zij later bij dat zelfde bedrijf in dienst gaan om er zelf beter van te worden. Geld heeft nu eenmaal macht.

Langer door werken zorgt al helemaal niet tot doorstroming, maar stagnatie.
Door het nieuwe ontslagrecht van Pechtold, weet men dat ouderen sneller kunnen worden ontslagen.
Gevolg: Bij pensioen gerechtelijke leefttijd zal men minder geld ontvangen. Dit komt doordat men een gemiddelde neemt van de laatste aantal jaren. Als je dus 3 jaar in de WW terecht komt is het gemiddelde al snel lager. Dus winst voor de uitkerings instanties.

Alleen beseffen sommige rijke lui nog steeds niet dat zij zich zelf langzamerhand in hun eigen vingers snijden.
Door het versoepelde ontslagrecht hebben werknemers geen garantie meer op een vaste baan.
Want een baan voor het leven bestaat niet meer en een baan voor onbepaalde tijd ook niet meer.
Zoals Pechtold het wil, een baan bij Goodwill van de werkgever. En natuurlijk maak je er een zooitje van bij je baas dan moet hij je kunnen ontslaan. Maar het is wel prettig als het terecht is en niet omdat je baas je chanteerd.

.
 

(on)zekerheid
Daar werknemers geen zekerheid meer hebben over hun baan op langere termijn, durft men ook geen hypotheek meer aan te gaan. Ten eerste omdat de huizen prijzen zo omhoog zijn gegaan. En ten tweede omdat men geen lening meer krijgt. Men krijgt geen lening, omdat men er niet meer vanuit kan gaan dat je over een paar jaar of zelfs maanden nog een baan hebt.
Het risico wordt voor de bank te groot.

Het andere gevolg is dat mensen gaan sparen om later een huis te kopen. Men gaat sparen om wat achter de hand te houden voor als men ontslagen wordt. Men gaat minder uitgeven om zekerheid te waarborgen.
Dit houdt in dat men NIETS meer uitgeeft en de markt stil komt te liggen.
Men roept nu geregeld "De mensen houden de hand op de knip.", en maar klagen dat het minder gaat met bedrijven. Ja als je blind bent moet je niet zeuren. En Pechtold D66 is blind want die heeft alleen nog dollar tekens in zijn ogen. Maar geen oog meer voor de zwakkere en de gevolgen in deze maatschappij. Ook al doet hij alsof hij er begrip voor heeft. Hij doet wat zijn opdrachtgever van hem verlangd, want luister naar zijn boodschap, Pechtold kan het allemaal beter.

Duidelijk wordt, dat de maatschappij langzaam afzakt naar de jaren 30 - 40. Daar men 1 Europa wil. Hitler wilde dit ook, maar deed het via het voeren van oorlog. Nu zijn er slimmers welke het zelfde doel willen bereiken maar dan via het zogenaamde dialoog. Dus zal men eerst de maatschappij moeten laten verloederen en de mensen afhankelijk moeten maken om ze dan zover te krijgen dat ze er in mee gaan. Dat was ook Hitlers kracht. En D66 werkt hier graag aan mee. Als Geert Wilders hier keihard tegen in gaat, is hij de dissident, en wordt deze als gevaarlijk gezien.

Voorlopig is alleen de gewone man van dit alles de dupe.
Men wil stimuleren dat men meer geld uitgeeft maar dat is voor de gewone man onmogelijk.
Met de steeds verhogende ziekte kosten, de eerste levens behoefte wordt door de supermarkten elke maand met enkele centen per product verhoogt. De benzine prijzen reizen de pan uit, de huren gaan absurd stijgen en ga maar zo door.

Dan het scheefwonen.

Er zijn gelukkig nog sociale huurwoninigen met een lage huurprijs. Het zou inderdaad mooi zijn als daar mensen in zouden kunnen wonen welke minder dan modaal verdienen. Alleen kan dit niet. Als er een huurhuis met een lage huur leeg komt, deze weer verhuurd wordt met een prijsstijging van meer dan 100%. De huizen van woningbouwverenigingen worden in Leiden (bijv) , indien zij leegkomen aangeboden aan makelaars. Deze verhuren de huizen onder het mom van "huren zonder wachttijd". Zo worden tegen woekerprijzen op een andere manier de huizen weggegeven. Terwijl er mensen zijn welke ingeschreven staan ( er ook nog betalen om je te mogen inschrijven ) nooit meer kunnen huren. Het heeft weer niets met scheef wonen te maken. En niets met het het oplossen van de crisis. Nee alleen "Winst voor de vastgoedhouders."

Een moooi voorbeeld is de Stevens-hof in Leiden
Daar zijn in de jaren "80 sociale huurwoninigen gebouw met een kostprijs van toen minder dan 150,000 Gulden.
De huren van deze huizen zijn nu rond de 450 Euro. Komt er een huis leeg dan gaat deze naar een makelaar welke meer dan 850 Euro pm vraagt. Dit heeft wederom weer niets met scheef wonen te maken. Maar puur winst bejag.
Alleen de krotten worden aan de minder bedeelde voor een lagere prijs verhuurd.

Zoals ik eerder zei.
Alleen met wat de opdrachtgever aangeeft in dit geval VASTGOED BEZITTERS, plaatst men hiervoor een mannetje in de 2e Kamer om dit te stimuleren.

En dat lukt ze tot nu toe aardig.

Door de mensen afhankelijk te maken krijgt men macht over de bevolking. En wordt u afhankelijk van de grillen van sommige partijen. Dan doet u uiteindelijk aan een machtsoverdracht, alleen om te overleven.

De Hypotheek aftrek gaat naar een aftrek van max. 30%
Het Huurwaarde forfair gaat omhoog.
De huur prijs wordt fors hoger.
De BTW gaat van 19 naar 21%
De huizen prijzen moeten Minimaal 25% omlaag. Om de prijzen gelijk te krijgen aan het aangrenzende landen Duitland en Belgie.

Vul in en kleur de plaatjes.........


Pim Fortuyn was zijn tijd ver vooruit en niet om zijn zakken te vullen. Kunnen veel politici nog van leren. Lees Hier
Of gaat men liever voor een herhaling van tien jaar geleden. HOPELIJK NIET.
Pim heeft verschillende boeken geschreven als u deze leest ziet u de realiteit van zijn gedachtengang en ervaring.

SP vs Fortuyn voor uw eigen beeldvorming.