PrachtBV
Prachtbv 

 


Recht
Wetswijzigingen 2015
In 2015 gaat er heel veel veranderen op recht en arbeidsgebied.

Wijziging ontslagrecht en ontslagvergoeding

Het kabinet wil het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken. Ook moet het ontslagrecht zich meer richten op het vinden van een nieuwe baan. De nieuwe ontslagregels gaan in op 1 juli 2015. Lees hier meer.

Ook in de zorg veranderd er het één en ander
veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering in 2015?

Op 1 januari 2015 is een aantal dingen in de zorg veranderd. Het verplicht eigen risico is in 2015 € 375.
Maar er veranderd meer lees hier het volledige

Maar er verandert meer in het basispakket.
Er komen dingen bij en er verdwijnen behandelingen en vervoedingen.
Lees hier meer over bij oa. de Consumentenbond

LET OP !!!!
AWBZ Wel of niet Automatische verzekerd.
Kijk hier.
Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet
Arbobeleidsregels verdwijnen

23 december 2010 De eerder aangekondigde verdwijning van veel arbobeleidsregels is bijna een feit.
Op 1 januari 2011 worden 76 van de 92 beleidsregels ingetrokken. arbonieuwestijl
De overige beleidsregels vervallen op 1 januari 2012, zoals minister Donner in september in een brief aan de Tweede Kamer schreef.

Wetswijzigingen

Beleidsregels arbeidsomstandigheden zijn vervallen
Ingangsdatum: 1 januari 2012
Arbeidsinspectie, SIOD en IWI samengevoegd tot Inspectie SZW
Ingangsdatum: 1 januari 2012
Arboregels Het Nieuwe Werken worden versoepeld
Ingangsdatum: 1 juli 2012

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Iedere arbeidsovereenkomst kan eindigen als zowel werkgever als werknemer dat willen.
Hoewel een beëindiging met wederzijds goedvinden tegenwoordig niet langer leidt tot verlies op de aanspraak op een WW-uitkering, is het wel verstandig goed stil te staan bij de afspraken, die rondom zo’n beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gemaakt.

Bijvoorbeeld wat wordt er afgesproken over de ontslagvergoeding, of over de werking van een overeengekomen non concurrentiebeding.

Voor werknemer geldt daarom als vuistregel: ga nooit, tenzij na deskundige juridisch advies, akkoord met een ontslag.

Voor de werkgever geldt :dat in geval een werknemer zegt de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, moet worden nagegaan of dat werkelijk (duidelijk en ondubbelzinnig) zo is.

De verklaring van de werknemer zal tenminste in een schriftelijke vorm moeten zijn vastgelegd. In sommige gevallen heeft de werknemer de mogelijkheid om op zijn eerdere verklaring terug te komen.

Meer weten kijk op ontslagrecht

Regels omtrent vakantiedagen 2012

Mag ik mijn vakantie dagen mee nemen naar het volgende jaar en hoelang zijn ze gelding
Let hier vooral op betreffende : Wettelijke dagen en Bovenwettelijke dagen.
Wettelijke vakantiedagen blijven maar zes maanden geldig.
Bovenwettelijke vakantiedagen blijven vijf jaar geldig.
Hierover vind u informatie bij het MKBservicedeck en FNV

Let op!! Hier kunnen per CAO andere afspraken over gemaakt zijn. 
 
   
Allerlei wets vormingen. Abw, Waz, Wajong, IWS, WBIA, Wazo en noem maar op.
De poortwachter. zie ook HIER De Wet Poortwachter.
Forum's Sociale Zekerheid. Heeft u een probleem met uitkeringen of speciale voorzieningen (schrijf over uw probleem) en vind uw medemens. Schrijf u in en zie meer.
Juridische Terminologie Juridische Terminologie en politie jargon
Stichting AB SOCIALE ZEKERHEID Wet- en regelgeving
Verlof Uw verlof geregeld voor ziekte, verzorging, u zelf ..
Wet op de medische keuring oa: Arbeids en Sollicitatieprocedure.
Lichaams taal Meer weten over lichaams taal kijk hier voor heel veel informatie.
  Hier kunt u alle wetboeken, online raadplegen.
Burgelijk wetboek

ook de grondwet EU
strafrecht en strafvordering.
 
     
  Gebruikt u TWITTER sluit u dan aan bij @ArbreidsrechtNL hier vindt u verslagen van gevoerde processen tussen werknemer en werkgever.
U kunt hier een hoop van leren. Veel leeswerk maar de moeite waard